Będą zmiany w budżecie obywatelskim

W ostatnich tygodniach wraz z grupą radnych złożyliśmy projekt uchwały, mający na celu wprowadzenie kilku znaczących zmian w budżecie obywatelskim. Poniżej najważniejsze z nich.

Główne propozycje udoskonalenia Budżetu Obywatelskiego w Lęborku, złożone przez grupę radnych (Janina Pujsza, Bogdan Oszmian, Artur Obolewski, Adam Stenka, Jarosław Litwin):

1. Możliwość głosowania internetowego

Taka możliwość istnieje w wielu polskich miastach. Dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli fatygować się na głosowanie do lokalu. Taka możliwość powinna zdecydowanie zwiększyć frekwencję.

2. Możliwość głosowania od 16 roku życia

Zmiana ta ma na celu aktywizację szerszego grona Lęborczan, jak i pozwoli się wsłuchać w głos młodzieży.

3. Głosowanie w minimum jeden dzień wolny od pracy.

Po to, by możliwość oddania głosu miał każdy mieszkaniec Lęborka.

4. Podział miasta na 4 okręgi

Dzięki temu w każdym rejonie miasta mieszkańcy dostrzegą profity płynące z budżetu obywatelskiego. Zaktywizuje to mieszkańców do działania.

5. Podział projektów na ogólnomiejskie i lokalne.

Propozycja zwiększa szanse realizacji dla projektów mniej kosztownych, skierowanych do mniejszej społeczności.

6. Zmiana harmonogramu BO.

Proponujemy, by zwycięskie projekty były znane w grudniu każdego roku – tak, by do budżetu miasta można było wpisać konkretne nazwy zadań – zwiększy to też szanse na realizacje projektów w jednym roku kalendarzowym.


Na ostatniej Sesji Rady Miasta, w związku z licznymi propozycjami pośród innych radnych, zdecydowaliśmy się na wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. Przystaliśmy na propozycję, by stworzyć Komisję doraźną w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W jej skład weszło 12 chętnych rajców, w tym nasza piątka.

Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się stworzyć taką uchwałę, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona mieszkańców Lęborka.Komentowanie wyłączone.