Bulwar im. Lecha Kaczyńskiego?

We wtorek do Biura Rady Miasta wpłynął kolejny projekt uchwały radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem propozycja dotyczy bulwaru wzdłuż rzeki Łeby, pomiędzy ulicami Staromiejską i Armii Krajowej. Rajcy PiS proponują nazwać Bulwar im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Swoją inicjatywę klub motywuje upamiętnieniem tragicznych okoliczności śmierci pary prezydenckiej oraz pozostałych 94 ofiar katastrofy smoleńskiej.

Warto dodać, że wybór padł właśnie na bulwar dlatego, że w najbliższym czasie będzie on odnowiony i ma stać się ważną atrakcją dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających Lębork.

Dziwi natomiast fakt, że radni PiS chcą zaczynać pracę nad projektem od końca, czyli od nazwy. Zastanawiającym wydaje się być też to, że dopiero na dwa dni przed terminem sesji, zdecydowali się na dołączenie swego projektu do porządku obrad. Winno to nastąpić najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem, aby wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią.

Osobiście nie jestem w stanie wyrazić swojego zdania na temat nazwania bulwaru im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Moje uczucia są raczej mieszane. I nie mam tu na myśli pobudek politycznych. Pan Kaczyński był przecież tak samo prezydentem radnych PiS, jak i moim i wielu z nas. Był prezydentem Polaków.

Moje refleksje budzi to, że w Lęborku istnieje już przecież tablica, upamiętniająca ofiary katastrofy (mieści się przy obelisku Jana Pawła II). Czy bulwar, który w zamierzeniu ma stać się atrakcją turystyczną i miejscem wypoczynku mieszkańców, nie powinien mieć nazwy idącej właśnie w tym kierunku, np. Bulwar Słoneczny? A może nazwa winna być związana ze znanym mieszkańcem Lęborka, np. Bulwar Paula Nipkowa? Czy aktualny trend nazywania we wszystkich polskich miastach ulic, pomników, skrzyżowań imieniem tragicznie zmarłej pary prezydenckiej jest dobrym rozwiązaniem?

Przyznam, że sam do końca nie wiem i na pewno do jutra – a więc dnia, w którym odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej, na której ma być głosowana w/w uchwała – nie zdołam wyrobić sobie na ten temat zdania. Chciałbym najpierw poznać opinie mieszkańców miasta, bo ta decyzja powinna należeć właśnie do nich, czyli de facto – nas wszystkich wspólnie. Niewątpliwie jednak decydujący nie powinien być głos jedynie 21 radnych.

Najsłuszniejszym rozwiązaniem, które według mnie powinno być zastosowane podczas czwartkowych obrad, jest wycofanie uchwały z porządku obrad. Przyczyn jest kilka:

- brak konsultacji społecznych
- zbyt późne wprowadzenie do porządku obrad
- nadawanie nazwy czemuś, co jeszcze nie powstało

Głównym powodem może być jednak jeszcze inna rzecz. Otóż uchwałę podpisało tylko dwóch, z trzech radnych Prawa i Sprawiedliwości. Status Miasta jasno mówi, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuję klubom, lub co najmniej 4 radnym. Prawnie więc, wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad jest niezgodne z prawem.Komentarze (2) do "Bulwar im. Lecha Kaczyńskiego?"

  • marecki pisze:
  • Jarek pisze:
Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.