Na luzie – w moim przekonaniu…

Właśnie trwa debata Prezydenta RP z ekonomistami w sprawie OFE. Na samym wstępie głos zabrał Bronisław Komorowski. W moim przekonaniu najbardziej w pamięci powinny zapaść słowa…

W moim przekonaniu
– to właśnie tego stwierdzenia Głowa Państwa użyła około dziesięciokrotnie w kilkuminutowym przemówieniu wprowadzającym. Ciekaw jestem, czy ktoś oprócz mnie to wychwycił. Najbardziej czujni powinni być kreatorzy wizerunku Pana Prezydenta oraz dziennikarze, którzy uczestniczą w konferencji.

Proszę absolutnie nie brać moich słów jako personalny atak lub wytykanie błędów czy też naśmiewanie się. Ja, jak i każdy z nas nie raz i nie dwa wyraża się nie do końca poprawnie stylistycznie – to naturalne. Bronisława Komorowskiego darzę bardzo dużym szacunkiem i sympatią. Tekst jest całkowicie apolityczny. Chciałbym jednak dowiedzieć się, czy tylko ja zwróciłem uwagę na te kilka powtórzeń? W moim przekonaniu, jeszcze kilka takich osób powinno się znaleźć :-)

Z drugiej strony uważam, że taka debata powinna odbyć się dużo wcześniej. Zdanie ekonomistów należałoby wziąć za kluczowe w tworzeniu nowej propozycji dotyczącej sprawy OFE i na bazie tego wykształtować lepszy od dotychczasowego mechanizm. Wskazówki ekspertów danej dziedziny zawsze są bezcenne i winny być podstawą, fundamentem ewentualnego podjęcia działań. W moim przekonaniu zaczynanie od końca nie jest dobrą drogą.


Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.