Obrady Komisji ds. oznakowania

12 marca obradowała Komisja ds. oznakowania. Po raz pierwszy miałem możliwość uczestnictwa w spotkaniu w charakterze gościa. Mimo nieoczekiwanej zmiany porządku obrad oraz stonowanego przyjęcia, przedstawiłem kilkanaście wniosków.

Informację o spotkaniu otrzymałem dzień przed. Z pomocą swojego laptopa ukazałem wiele nieprawidłowości w oznakowaniu lęborskich ulic. Na złożone wnioski kilka dni temu otrzymałem pisemną odpowiedź. Oto te, które zostały rozpatrzone pozytywnie:

1. Brak końca strefy ograniczonej prędkości (30 km/h) na parkingu przy basenie:
„zarządca drogi publicznej nie wykonał organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Lęborskiego projektem”

2. Niepotrzebne znaki: „droga z pierwszeństwem” oraz „koniec drogi z pierwszeństwem” na ul. Polnej w Nowej Wsi Lęb:
„znaki ostały ustawione bez zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i jak najbardziej są zbędne”

3. Znak „ustąp pierwszeństwa” przy wyjazdach ze strefy zamieszkania:
„znaki A-7 przy wyjeździe ze strefy zamieszkania: ul. M. Curie-Skłodowskiej, Kilińskiego, Artylerzystów powinny zostać zdjęte”

4. Brak znaku „koniec strefy zamieszkania” na ul. Jagiellońskiej:
„należy się w tej sprawie zwrócić do właściciela drogi – Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku”

5. Wprowadzenie jednego kierunku jazdy na ul. 10 marca i Warszawskiej:
„ul 10 marca (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej w kierunku dworca PKP) zaopiniowana pozytywnie, ul. Warszawska została zaopiniowana negatywnie ze względu na parametry oraz charakter drogi (zbiorcza), przenosząca ciężki ruch drogowy”

O wnioskach, które uzyskały opinię negatywną, napiszę w oddzielnym artykule.


Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.