Podsumowanie kadencji 2014-2018

Szanowni Mieszkańcy!

Dzięki Waszemu zaufaniu, drugą kadencję mam zaszczyt działać w Państwa imieniu jako radny miejski. Odbyłem z Państwem wiele rozmów i spotkań. Do dyspozycji mieli Państwo mój numer telefonu oraz adres mailowy.

„Znamy się nie od dziś” – moim hasłem chciałbym zwrócić uwagę, by wybierać ludzi, którzy dali się Państwu poznać jako osoby skutecznie reprezentujące Wasze sprawy. Do wyborów powinny stawać NIE OBIETNICE, lecz ŚWIADECTWA dotychczasowej pracy.

W latach 2014-2018 w naszym okręgu:

– zmodernizowano ul. Mieszka I

- doświetlono 3 przejścia dla pieszych na ul. Krzywoustego

- zmodernizowano ul. Krzywoustego (od Ronda Jana Pawła II do ul. Kaszubskiej wraz z lewoskrętami i rondem)

- postawiono nowe wiaty przystankowe na ul. Krzywoustego

- powstały miejsce parkingowe przy SP5 (na ul. Kościuszki oraz Władysława IV)

- powstają miejsca parkingowe na ul. Mieszka I (przy SP 5, w trakcie realizacji)

- powstałą siłownia zewnętrzna na ul. Obrońców Wybrzeża

- trwa budowa parkingu na ul. Żeromskiego

- trwa realizacja „Lęborskiego Węzła Przesiadkowego” (wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych skrzyżowań i ulic: Sienkiewicza, Dworcowa, Grunwaldzka, Boh. Monte Cassino, Warszawska, Wojska Polskiego)

- trwa budowa podziemnego przejścia pod torami z ul. Żeromskiego na Dworzec PKP

- powstał parking przy Kościele na Os. Sportowym

- powstało Rondo łączące Os. Sportowa z Al. Jana Pawła II oraz ul. Żeromskiego

- trwa przebudowa ul. Kaszubskiej wraz z utworzeniem parkingu

- nowy chodnik na ul. Tczewskiej (odcinek Toruńska-Jana Pawła II)

- nowy chodnik na ul. Mściwoja II (odcinek Mieszka I – Kościuszki)

- powstał parking na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej (rejon McDonald’s)

- utwardzono dojazd do przedszkola „Tęczowa Kraina” wraz z miejscami parkingowymi (ul. Tczewska)

- ukończono remont chodnika przy ul. Kaszubskiej

- wyremontowano chodnik wzdłuż ul. Jana Pawła II

- otwarto ul. Tczewską (do Jana Pawła II)

- utwardzono wjazd do podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polskich Marynarzy

- doświetlono Rondo Jana Pawła II

Reagując na sygnały od mieszkańców, skutecznie interweniowałem m.in. w sprawie:

- usterki w chodniki przy ul.Tczewskiej

- zdemontowania poręczy w „tunelu” po stronie ścieżki rowerowej

- utworzeniA parkingu na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej (rejon McDonald’s)

- ustawienia barierek wzdłuż ul. Grudziądzkiej

- utworzenia progu zwalniającego na ul. Tczewskiej

- utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Mieszka I 13

- utworzenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Kościuszki

- postawienia kosza na śmieci na ul. Władysława IV

- niesprawnej lampy na ul. Tczewskiej

- wymiany słupa lampy na ul. Tczewskiej

- wymalowania na czerwono przejazdów rowerowych wokół Ronda Jana Pawła II

Poza tym:

- każdego grudnia, z własnych środków, publikowałem „Informator Samorządowy”,
w którym zawierałem sprawozdanie ze swojej działalności na przestrzeni ostatniego roku

- wraz z pozostałymi radnymi Ziemi Lęborskiej pełniłem comiesięczne dyżury radnych
w Urzędzie Miejskim

- byłem inicjatorem wspólnego protestu 4 gmin przeciwko wstrzymaniu budowy ekspresowej drogi S-6

- byłem jednym z inicjatorów zmian w Budżecie Obywatelskim (m.in. głosowanie internetowe, głosowanie od 16 roku życia)

Interpelowałem m.in. w sprawie:

- utworzenia trójwymiarowego przejścia dla pieszych 3D

- utworzenia „bramownicy” na ul. Wojska Polskiego (przed wiaduktami)

- wyniesienia skrzyżowania ulic Targowa-Węgrzynowicza-Różyckiego