Podsumowanie moich działań w kadencji 2010-2014

Podsumowanie moich działań w kadencji 2010-2014

Poniżej publikuję cele, jakie przedstawiłem wyborcom podczas kampanii w 2010 roku.

Oczywistym jest to, że zrealizowane inwestycje nie są jedynie moją zasługą – złożyły się na to działania i głosowania większości Rady Miasta oraz decyzje Burmistrza. Umiejętnością jest jednak to, by swoje obietnice wyborcze spełniać, nie rzucając tym samym słów na wiatr.

Poniżej znajdują się również zadania wykonane z myślą o mieszkańcach mojej dzielnicy, które oparte były wieloma podpisami pod petycjami, które zbierałem i składałem w Urzędzie Miasta.

Opisałem też swoje działania i inicjatywy, jakimi zajmowałem się przez cztery ostatnie lata. Serdecznie zapraszam do lektury całego tekstu.

Jarosław Litwin – Program Wyborczy 2010 :

SPORT I REKREACJA JAKO PRZECIWWAGA DLA PATOLOGII WŚRÓD MŁODZIEŻY:

1) Rozwój oferty rekreacyjnej i sportowej jako sposób spędzania wolnego czasu.

 

W 2011 roku w mieście uruchomiono lodowisko na Placu Piastowskim:

fot-1-l

 

 

W 2014 roku do dyspozycji Lęborczan oddano siłownie zewnętrzne (przy pływalni Rafa, przy Gim nr 2, przy Pl. Piastowskim). W trakcie realizacji jest siłownia na „Starym Basenie”:

fot-2

 

 

W 2014 roku zmodernizowano boiska oraz infrastrukturę lekkoatletyczną przy szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork (przy SP3, SP 5, SP 8, GIM 1):

fot-3 fot-4 fot-5

 

 

2) Budowa w okolicach pływalni RAFA sportowego kompleksu typu „Orlik” lub
pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą.

25.01.2014 roku oficjalne otwarto pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą na Stadionie Miejskim (zdjęcia przed i po inwestycji):

fot-6 fot-7

 

 

3) Modernizacja stadionu miejskiego.

W latach 2012-2014 Stadion Miejski doczekał się wielu inwestycji. Pojawiło się nowe ogrodzenie stadionu, zmodernizowano boiska (fot wyżej), powstała też bieżnia lekkoatletyczna:

fot-8 fot-9-b

 

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM:

1)      Prawidłowa przebudowa oraz modernizacja dróg i skrzyżowań.

W minionej kadencji, prócz wielu dróg gminnych i powiatowych, po uporczywych rozmowach z Zarządem Dróg Wojewódzkich udało się też wyremontować najważniejsze ulice w Lęborku. Rada Miejska przekazała środki finansowe na ten cel. Nową nawierzchnie zyskały m.in. ul. Kossaka, Krzywoustego oraz Niepodległości (w trakcie):

fot-10 fot-11 fot-12

 

 

Ponadto, jako radny z okręgu Zatorze, zabiegałem o szereg inwestycji drogowo-infrastrukturalnych, o które prosili mnie mieszkańcy mojego rejonu. Oto, co udało się zrealizować:

a) Wyremontowano ul. Tczewską (odcinek I) wraz z chodnikiem, wymieniono podstarzałe lampy.:

fot-13 fot-14

 

 

b) Utworzono chodnik do przystanku przy ul. Krzywoustego:

fot-15

 

 

c) Wyremontowano ul. Kościuszki wraz z jej otwarciem na ul. Władysława IV (2011):

fot-16

 

 

d) Wyremontowano ul. Bema:

fot-17

 

 

e) Wyremontowano ul. Tczewską (odcinek II, 2014):

fot-18

 

 

f) Wyremontowano ul. Grudziądzką (2014):

fot-19

 

 

g) Stermomodernizowano Przedszkole nr 10 oraz SP nr 5:

fot-21 fot-20

 

 

h) Remont ul. Mieszka I wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową (w trakcie realizacji, 2014/15):

fot-22

 

 

i) Remont ul. Majkowskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową (w trakcie realizacji, 2014):

fot-23

 

 

j) Remont ul. Kaszubskiej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową (w trakcie realizacji, 2014):

fot-24 fot-25

 

 

k) Remont ul. Żeromskiego – odcinek II (w trakcie realizacji, 2014):

fot-26

 

 

2)      Odpowiednie oznakowanie miasta.

Dzięki moim interwencjom w wielu miejscach zmieniono organizację ruchu, o czym informowały media oraz moja strona internetowa – kliknij:

fot-27 fot-28

 

 

3)      Budowa nowych parkingów.

Skupiając się jedynie na lokalnym obrębie mojego zamieszkiwania, powstał m.in. parking przy basenie (2012), nowe miejsca na Osiedlu Sportowa, parking przy Przedszkolu nr 10 (2014):

fot-29 fot-30 fot-31 fot-32

 

 

ROZWÓJ MIASTA Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB LĘBORCZAN:

 1. Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. Rada Miejska w obecnej kadencji podjęła uchwały ułatwiające rozwój przedsiębiorczości w Lęborku. Były to m.in.:

  - Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - kliknij pomoc de minimis  

  - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznejkliknij utworzenie SSSE

  - Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości – kliknij Inkubator Lębork

 2. Udogodnienia i uproszczenia w służbie zdrowia.

  Gmina Miasto Lębork w mijającej kadencji poprzez uchwały Rady Miejskiej przekazała kilkaset tysięcy złotych na cele związane z działalnością lęborskiego szpitala. Placówka została gruntownie zmodernizowana, otrzymuje liczne certyfikaty oraz nagrody. Słysząc opinie mieszkańców trzeba jednak uczciwie przyznać, że powinno się zmienić podejście do pacjentów, oczekujących na szybką pomoc w SORze.

 3. Wyrównywanie szans i uczciwe traktowanie każdego mieszkańca miasta.


Podczas czterech lat bycia radnym starałem się pomagać mieszkańcom w każdej sprawie, w której się do mnie zgłosili. Działałem m.in. w kwestii:

a) zbierania podpisów przeciw budowie biogazowni na ul. Majkowskiego:

fot-33

 

 

b) obniżenia diet radnych:

Diety radnych niższe o 30% – kliknij

c) ułatwienia poruszania się rowerzystów po mieście (wyznaczanie i tworzenie nowych ścieżek rowerowych, wymalowanie czerwonych przejazdów przez jezdnie):

Rowerowe wnioski – kliknij

Czerwone przejazdy – doczekalismy się – kliknij

d) jako jedyny radny miejski regularnie przez 4 lata informowałem na blogu internetowym o swoich działaniach oraz o tym, co się dzieje w mieście:

fot-34

 

 

e)  jako jedyny radny miejski w 2013 roku wydałem folder informacyjny „W połowie drogi”, w którym opisałem swoje dotychczasowe inicjatywy, prosząc tym samym o wskazówki na dalsze działania:

Zobacz: Folder Informacyjny „W połowie drogi” – kliknij

fot-35

 

 

f) członek zespołu inicjującego wprowadzenie Karty Dużej Rodziny 3+ dla mieszkańców Lęborka

Zmiany w lęborskiej Karcie Dużej Rodziny – teraz już 3+ ! – kliknij

g) orędownik wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski – Twoje narzędzie zmian na lepsze! – kliknij

Jakie mam cele na najbliższe lata? Sprawdź: Program Wyborczy 2014-2018