Program wyborczy 2014-2018

Program wyborczy 2014-2018

Moje cele na kolejne lata znacząco się nie zmieniają. Wiele założeń z 2010 roku nadal jest aktualnych. Z pewnością zaliczają się do tego:

 1. Rozwój oferty rekreacyjnej i sportowej jako sposób spędzania wolnego czasu.
 2. Kolejne etapy modernizacji Stadionu Miejskiego (podziemne szatnie, pokoje sędziów).
 3. Prawidłowa przebudowa oraz modernizacja dróg i skrzyżowań.
 4. Odpowiednie oznakowanie miasta.
 5. Budowa nowych parkingów.
 6. Tworzenie oraz połączenie ścieżek rowerowych w spójną sieć.

 

Cele, jakie stawiam sobie do spełnienia w najbliższej okolicy:

 1. Remont chodnika przy ul. Mściwoja II.
 2. Ogólnodostępny parking na terenie SP 5 od strony ul. Mieszka I.
 3. Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie miejsc parkingowych przy SP 5 od ul. Kościuszki.
 4. Przyspieszenie wykonania podziemnego przejścia pod torami na Dworzec PKP.
 5. Zagospodarowanie lasku przy SP 5 na przyjazne miejsce do wypoczynku.