Większa liczba radców prawnych niezasadna

Wojewoda Pomorski uchylił uchwałę nr III-22/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dn. 29 grudnia 2014r. w sprawie zapewnienia Radzie Miejskiej osobnej obsługi prawnej. O taką usługę zabiegali radni „Lepszego Lęborka” wraz z radnymi niezależnymi.

Obsługę taką, tak jak dotychczas, będą zapewniali radcy prawni zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z których obecnie dowolnie korzysta Przewodniczący Rady i radni.

Wojewoda w postępowaniu nadzorczym uznał, że Rada Miejska w Lęborku nie była uprawniona do podjęcia uchwały zobowiązującej Burmistrza do zapewnienia jej należytej obsługi prawnej, poprzez zawarcie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej umowy zlecenia na wykonywania dla niej takiej obsługi.

Warto tu przypomnieć, że w dyskusji przed podjęciem uchwały radni Koalicji dla Lęborka oraz burmistrz Namyślak zwracali uwagę wnioskodawcom, a więc Przewodniczącemu Rady Maciejowi Szrederowi i radnym Lepszego Lęborka na poważne wady prawne procedowanej przez nich uchwały. Argumenty nie trafiły do części radnych, którzy przegłosowali kontrowersyjną uchwałę. Dziś okazało się, że przygotowana przez nich uchwała była prawnym bublem.

Wojewoda w miażdżącym dla inicjatorów uchwały zawiadomieniu uznał, że uchwała niezgodnie z prawem wkracza w kompetencje władzy wykonawczej. Rada Miasta nie może zobowiązać Burmistrza do zawarcia umowy z konkretnym radcą prawnym oraz do określenie warunków takiej umowy i jej formy. Może natomiast stanowić wytyczne, zalecenia lub wskazówki dla organu wykonawczego. Niestety takich zapisów uchwała o własnych radcach prawnych dla Przewodniczącego Rady nie zawierała.

źródło: Przewodniczący Rady Miejskiej bez własnych radców prawnychKomentowanie wyłączone.