Zatoka przystankowa przy Browarze

Dziś swoje posiedzenie miała Komisja Polityki Społecznej. Omawiano sprawy bieżące. Na koniec obrad złożyłem wniosek, dotyczący budowy zatoki przystankowej na Al. Wolności – przy „Browarze”.

Jest to jedyne miejsce na głównych drogach przepływowych miasta, gdzie przystanek nie posiada zatoki autobusowej (pomijam ul. Kossaka, gdzie „Biedronka” przy okazji remontu drogi, obowiązana jest do stworzenia zatoczki).

Uważam, że słuszności wnioskowi dodaje fakt, że rejon Ronda Solidarności to newralgiczny punkt miasta, w którym często tworzą się korki. Zatrzymujące się przy Browarze autobusy powodują dodatkowe zatory, czasem sięgające nawet skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Warty podkreślenia jest też wymiar bezpieczeństwa. Kierowcy, widząc stojący w tym miejscu autobus, często próbują go omijać, nie mając dostatecznej widoczności na pas ruchu, którym pojazdy poruszają się w przeciwnym kierunku.

Autobus zasłania również przejście dla pieszych i jego rejony, oddalone od przystanku ledwie kilkanaście metrów.

Sprawdzając to miejsce można zauważyć, że istnieje możliwość przesunięcia wiaty przystankowej nieco głębiej, co automatycznie stworzy możliwość budowy zatoki. Optymalnie byłoby, gdyby cały autobus swobodnie mógł w niej się zmieścić.

Myślę jednak, że jeśli warunki na to by nie pozwoliły, to i schowanie się choćby połowy autokaru umożliwiłoby swobodny przepływ samochodów, jadących za pojazdem komunikacji miejskiej.

Przed złożeniem wniosku temat skonsultowałem z Dyrektorem Zakładu Komunikacji Miejskiej, który stwierdził, że to bardzo dobra inicjatywa.

Na komisji dowiedziałem się, że w poprzedniej kadencji pomysł ten również został zgłaszany, jednak upadł. Wtedy jednak Aleja Wolności była drogą wojewódzką – na dzień dzisiejszy ma status powiatowy, więc być może teraz doczekamy się pozytywnego finału sprawy.

Dodam, że o interwencję prosili mnie też mieszkańcy. Temat będę monitorował i na pewno poinformuję Państwa o efektach działań.


Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.